2020. február 28., péntek

Fenntartói beszámoló

Itt olvasható a teljes beszámoló

Fenntartói értékelés 2018/2019 tanév

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola

Személyi és tárgyi feltételek

Engedélyezett peda5ógus álláshelyek száma. 166 fő, engedélyezett technikai álláshelyek száma: 23,5 fő. A pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma 159 fő, melyből 2 fő részmunkaidős. Óraadók száma: 14 fő. A tantestületbe 8 fő új kolléga került, melyből 2 fő pályakezdő. Az intézmény szakos ellátottsága megfelelő.

Akkreditált továbbképzésen részt vett pedagógusok száma: 58 fő. A pedagógusok 7 %-nak van felsőfokú informatikai végzettsége. A gyógypedagógusok száma: 114 fő, 2 fő fejlesztőpedagógus.

A nevelő-oktató munkát segítők száma: 63 fő.

Nevelés-oktatás

Tanév végi tanuló létszám 522 fő. Magántanuló 32 fő.

Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma (bukások száma): 21 fő. ....