2019. április 26., péntek

Digitális témahét a Göllesz Intézményben 2019.04.08 – 2019.04.12.Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, intézményünk az idén is csatlakozott a ”digitális hét” programsorozathoz. 

 Diákjaink osztályfokukhoz, tanulási képességeikhez igazodva készítettek projekteket, melyeket a hét folyamán valósítottak meg. A kicsik a mese világából, a nagyobbak a földrajz és történelem változatos témaköreiből választottak témákat, melyeket a digitális világ rendelkezésre álló eszközeivel dolgoztak fel.

A tanulók, és tanáraik egyaránt új ismereteket szereztek a digitális technikák adta lehetőségekről, melyeket további munkájukban tudnak hasznosítani a jövőben.