2018. április 19., csütörtök

Digitális témahét


A Göllesz iskola idén is szívesen csatlakozott a Digitális Témahét programhoz. Minden évfolyam foglalkozott a témával, saját tananyagához kapcsolódva.   
Az elsősök ismerkedtek az interaktív táblával. Rajzolgattak painttel, megoldottak néhány feladatot az okosdoboz oldalán, most először dolgoztak az interaktív táblánál!
A második osztályosok, mivel környezet órákon az állatokról (vadon élő, házi) tanultak, állatos memóriajátékban vehettek részt.


A negyedikesek logopédia órán memóriajátékot játszanak a szavakkal, a számítógépen.

A hatodik osztály a digitális témahét egyik kiemelt feladatával foglalkozott: az internet veszélyeiről tájékozódtak, videókat néztek informatika órán.
7. osztályosok a diák kutatólap iránymutatásával, számítógép és internet segítségével kerestek információkat a költöző madarakról.
A nyolcadikasok József Attila életrajzi adatait ismételték kérdéskártyákkal és szófelhővel.
A kilencedikes Bárány Pisti, a digitális témahét keretében, az informatika órán összeállított PowerPoint bemutató segítségével, kiselőadást tartott az osztálynak a természetvédelemről, a Dobbantó teremben. A tananyag a munkavállalói ismeretekhez kapcsolódik.