2016. január 21., csütörtök

Óvoda házirend

(rövidített kivonat szülők részére)

Tanév: szeptember 1. – augusztus 31.
Szorgalmi időszak: szeptember 1. – május 31.
Nyitva tartás: 7.00 – 16.30 (17.00)

A gyermekek a zavartalan nevelőmunka érdekében, lehetőleg 8.30-ig érkezzenek meg. 
Napközben bármikor elvihetők, de kizárólag a szülők által írásban megjelölt személyeknek adhatók ki.

A nyári takarítási szünet minden év július 20-augusztus 20 időszakban van. A nevelés nélküli 
munkanapok (nevelési évente max. 5 nap) pontos időpontjáról 1 héttel korábban tájékoztatást adunk.

A gyermekek ruházatát a tisztaság és a kényelem jellemezze. Tartalék (váltó) ruha 
elengedhetetlenül szükséges.

Az étkezések befizetése készpénzzel történik az öltözőben kifüggesztett időpontokban.
Az óvodai étkezések időpontja: reggeli: 9.00-9.30; ebéd: 12.00 – 12.30; uzsonna: 15.00 – 15.30.

Betegség után kizárólag orvosi igazolás ellenében fogadjuk a gyermekeket. 
Lábadozó gyerekeket nem veszünk be az óvodába.

Ha a gyermek az óvodában betegszik meg (lázas lesz, hányás, hasmenés lép fel), 
értesítjük a szülőt, hogy mielőbb orvoshoz vihesse.

Az egészségvédelem érdekében óvodánkban rendkívüli a tisztaság. 
Kérjük, utcai cipőben ne menjenek a csoportszobába!

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!

Az óvodában történő balesetek esetében azonnali orvosi ellátást biztosítunk.(orvost, mentőt hívunk) Balesetbiztosítás alanyi jogon jár valamennyi gyermeknek.

Otthonról hozott tárgyakat, játékokat az öltözőszekrényen kérjük elhelyezni!

Az óvodai nevelő-fejlesztő élethez nem szükséges tárgyak, ékszerek behozatala a fokozott 
balesetveszély miatt tilos!

Gyermekükkel kapcsolatos információkat a gyógypedagógusokkal beszéljék meg, 
a szakemberektől kérjenek tanácsot! Konfliktus esetén kérjük, az óvoda vezetőjét keressék fel. 
(Csurgai Andrea T.: 70/6366-278)

 A szülőknek lehetősége van arra, hogy bizonyos óvodai programokon aktívan részt vegyenek: szülői értekezlet, közös rendezvények, ünnepségek, óvodán kívüli foglalkozások (lovaglás, kirándulások)

Csurgai Andrea
Tagintézmény vezető