2010. július 11., vasárnap

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája


Tagintézmény vezető: Nagy Anita
Telefon: 06 30/358-0059

Feladatkör: A Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája speciális általános iskola, tanulásban, értelmileg akadályozott és normál tantervű SNI-s gyermekeket nevel, oktat. Az iskolába a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján vehetők fel a tanulók. Az iskola beiskolázási körzete Dombóvár és a városkörnyék, de a megyehatáron túlról is fogadhat tanulókat. A jelenlegi 64 tanuló 12 településről jár be az iskolába.


Történeti előzmények: Dombóváron 1954 óta folyik az értelmileg sérült tanulók nevelése-oktatása. 1994-ig a Gárdonyi Géza Általános Iskola tagozataként működött az intézmény. 1994-ben vált önállóvá, Móra Ferenc Általános Iskola néven. 1995. szeptember 1.-től Dombóvár átadta az intézményt a Tolna Megyei Önkormányzatnak. Az iskola 1999-ben a Szabadság u. 18. szám alá költözött. 2010. július 1.-től a TM EGYMI tagintézménye lett. 2013. nyarán költözött a jelenlegi épületébe.

Az intézmény adottságai, működése: Az iskola jelenlegi épülete, felszereltsége, berendezése megfelelő feltételeket biztosít a nevelő-oktató munkához. A nyolc tanterem mellett rendelkezésre áll mozgásfejlesztő szaktanterem, számítástechnika szaktanterem, könyvtár, szertár, tároló helyiségek. A belső terek lehetővé teszik a szabadidő kulturált eltöltését. Az udvar még felújításra szorul. Az iskolában jelenleg nyolc tanulócsoport, 4 napközis csoport van. A Pedagógiai programnak megfelelően biztosított az informatika és az idegen nyelv oktatása, a logopédiai ellátás is. Több szakkör közül választhatnak a tanulók, és részt vehetnek a diáksportkör munkájában is. A „Cinege Cipője Alapítvány” az iskola tanulóinak szabadidős, és sportprogramjait támogatja.

A tanulók összetétele: A tanulók nagy többsége hátrányos helyzetű, közel fele veszélyeztetett. A hátrányos helyzet főként a családok anyagi, szociális körülményeiből fakad. A szülők körében nagyfokú a munkanélküliség, sokan csak segélyekből és szociális ellátásból élnek. Akik dolgoznak, azok többsége segéd- illetve betanított munkás, kisebb részük szakmunkás, az értelmiségi szülők aránya csekély. A szociális hátrányokat az iskola a tanulóknak nyújtott különböző ellátásokkal, és szolgáltatásokkal igyekszik ellensúlyozni.

A nevelőtestület: Az iskolában 14 pedagógus dolgozik. Szakmailag jól felkészültek, többségük két, három diplomával rendelkezik. Valamennyien elvégezték a dyslexia-prevenciós tanfolyamot. A nevelőtestület tagjai elkötelezettek az eltérő képességű gyermekek nevelése-oktatása iránt. Mindent megtesznek azért, hogy a tanulók a sajátos gyógypedagógiai módszerek segítségével képességeiknek megfelelően, a legjobb eredményt érjék el.

7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
Tel./Fax: +36-74/466-326
e-mail: moradomb@gmail.com